กิจกรรมแข่งขันเปิด
กิจกรรมแข่งขันเปิดDictonary
       เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2553 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์
    โดยในงานนี้ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงได้นำหนังสือออกให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป และได้จัดกิจกรรมแข่งขันเปิด Dictionary เพื่อให้ผู้มาร่วมงาน ได้ทำกิจกรรมกับทางห้องสมุดและได้รับความรู้กลับบ้าน มีผู้มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 135 คน
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายรูปแบบ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านการอ่านเพื่อนำไปสู่การค้นคว้าเพื่อหาคำตอบ
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ผลการจัดกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง ยินดีต้อนรับ
นายสุรพล อ่ำจำปา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง

สถิติผู้เข้าชม

ข่าวไทยรัฐ

ผู้ติดตาม