กิจกรรมแข่งขันเปิด
กิจกรรมแข่งขันเปิดDictonary
       เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2553 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์
    โดยในงานนี้ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงได้นำหนังสือออกให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป และได้จัดกิจกรรมแข่งขันเปิด Dictionary เพื่อให้ผู้มาร่วมงาน ได้ทำกิจกรรมกับทางห้องสมุดและได้รับความรู้กลับบ้าน มีผู้มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 135 คน
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายรูปแบบ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านการอ่านเพื่อนำไปสู่การค้นคว้าเพื่อหาคำตอบ
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ผลการจัดกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

กิจกรรมวันรักการอ่าน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง จัดกิจกรรมวันรักการอ่าน

ด้วยวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นวันรักการอ่าน อีกทั้งรัฐบาลกำหนดให้เรื่องการส่งเสริมการอ่านเป็นวาระ
แห่งชาติ นั้น

กิจกรรมนิทานสัญจรเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วงจัดกิจกรรมก่อนปิดภาคเรียน ในงานมีการจัดกิจกรรมนิทานสัญจร การทำที่คั่นหนังสือ และการสาธิตทำพิมเสนน้ำ พร้อมแจกสูตรวิธีการทำ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 157 คน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย และได้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กิจกรรมอ่านเสริมเพิ่มรายได้

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงได้จัดกิจกรรม “อ่านเสริมเพิ่มรายได้”
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง ร่วมกับ กศน.อำเภอหนองม่วง ได้จัดกิจกรรม “อ่านเสริมเพิ่มรายได้” เพื่อมุ่งเน้นให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริม

เคล์ดลับการอ่าน

5 เคล็ดลับการอ่านหนังสือสอบ


วิธีอ่านหนังสือ แบบว่าอยากสอบผ่าน....
1. คนที่อ่านหนังสือคนเดียวมักจะเสียเปรียบ คนที่อ่านเป็นกลุ่มมักจะได้เปรียบ เนื่องจากอ่านคนเดียวอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน หรืออ่านไม่ตรงจุด หรือ(บางคน)อาจอ่านไม่รู้เรื่อง ถ้าอ่านเป็นกลุ่มโอกาสอ่านผิดจุดจะยากขึ้น และยังพอช่วยกันฉุดได้
** แต่วิธีนี้ไม่เหมาะสำหรับคนชอบแชตนะค่ะ อิอิ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง ยินดีต้อนรับ
นายสุรพล อ่ำจำปา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง

สถิติผู้เข้าชม

ข่าวไทยรัฐ

ผู้ติดตาม