ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คือ นายไพฑูรย์ ศรีเพ็ชร ได้ขอความอนุเคราะห์ที่ดินทางหลวงพ่อสำราญ เจ้าอาวาสวัดวาปีอัมพวาราม ( วัดหนองม่วง ) และได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไป และเป็นสำนักงาน ศูนย์กศน.อำเภอหนองม่วง และใช้ในการทำกิจกรรมงานการศึกษานอกระบบมาจนถึงปัจจุบันห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง ยินดีต้อนรับ
นายสุรพล อ่ำจำปา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง

สถิติผู้เข้าชม

ข่าวไทยรัฐ

ผู้ติดตาม