กิจกรรมนิทานสัญจรเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วงจัดกิจกรรมก่อนปิดภาคเรียน ในงานมีการจัดกิจกรรมนิทานสัญจร การทำที่คั่นหนังสือ และการสาธิตทำพิมเสนน้ำ พร้อมแจกสูตรวิธีการทำ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 157 คน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย และได้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง ยินดีต้อนรับ
นายสุรพล อ่ำจำปา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง

สถิติผู้เข้าชม

ข่าวไทยรัฐ

ผู้ติดตาม