กิจกรรมวันรักการอ่าน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง จัดกิจกรรมวันรักการอ่าน

ด้วยวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นวันรักการอ่าน อีกทั้งรัฐบาลกำหนดให้เรื่องการส่งเสริมการอ่านเป็นวาระ
แห่งชาติ นั้น
 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่านเป็นบันไดแห่งการเรียนรู้ และเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ ห้องสมุดประชาชอำเภอหนองม่วงจึงได้จัดกิจกรรมวันรักการอ่านขึ้น ในระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 64 คน โดยได้แบ่งกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเป็นฐาน ได้แก่
1 กิจกรรมเล่านิทาน
2 กิจกรรมตอบคำถาม
3 กิจกรรมแข่งขันเปิดDictionary
4 กิจกรรมหาความหมายเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์
5 กิจกรรมวาดภาพระบายสี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง ยินดีต้อนรับ
นายสุรพล อ่ำจำปา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง

สถิติผู้เข้าชม

ข่าวไทยรัฐ

ผู้ติดตาม