กศน.อำเภอหนองม่วงจัดโครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการอ่าน


         
          กศน.อำเภอหนองม่วง และงานห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง นำโดย ผอ.สุรพล  อ่ำจำปา พร้อมคณะครู กศน.อำเภอหนองม่วง ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใสใจการอ่าน เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน  2554  ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์  1.เพื่อให้ประชาชนเกิดนิสัยรักการอ่าน  2. เพื่อให้ประชาชนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ เลือกสรรความรู้อันเป็นประโยชน์จากหนังสือ 3.เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  4.เพื่อให้นักเรียนอ่านหนังสือได้ออกและอ่านได้ 5.เพื่อพัฒนาการอ่านให้เกิดประสิทธิภาพ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสูดต่อตนเอง ชุมชน และสังคมต่อไป โครงการดังกล่าวมีอาสาสมัครรักการอ่าน เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 60 คน  

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง ยินดีต้อนรับ
นายสุรพล อ่ำจำปา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง

สถิติผู้เข้าชม

ข่าวไทยรัฐ

ผู้ติดตาม