กศน.อำเภอหนองม่วงร่วมโครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างชาติ

        กศน.อำเภอหนองม่วง และงานห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง นำโดย ผอ.สุรพล อ่ำจำปา พร้อมคณะครู กศน. อำเภอหนองม่วง ได้จัดกิจกรรมโครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างชาติ ร่วมกับสำนักงานกศน. จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 2 เมษายน 2554 มีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยได้แบ่งเป็นกิจกรรมดังนี้

1.เดินรณรงค์ส่งเสริมรักการอ่าน ในชื่อขบวน “รักการอ่านสร้างสรรค์ชุมชน”
2.กิจกรรมมุมเฉลิมพระเกีรยติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
3.กิจกรรมมุม ICT
4.กิจกรรมมุมอ่านเสริมเพิ่มอาชีพ
5.กิจกรรมเกม “สุภาษิตล่องหน”

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง ยินดีต้อนรับ
นายสุรพล อ่ำจำปา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง

สถิติผู้เข้าชม

ข่าวไทยรัฐ

ผู้ติดตาม