ข่าวประชาสัมพันธ์

ศธ.3ประสานปราบพนันฟุตบอลโลก        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประสาน 3 หน่วยงานหลัก และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดูแลป้องกันปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอลโลก พร้อมกำชับโรงเรียน จัดทำประวัติ และติดตามพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ATNN (9 มิ.ย.) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงต่อปัญหาการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน-11 กรกฎาคมนี้ ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ก็เกรงว่าจะเกิดผลกระทบกับนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง จึงได้มีมาตรการเร่งรัด เพื่อป้องกันการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลขึ้นโดยจะร่วมมือใน 3 ส่วน คือ ขอความร่วมมือผู้ปกครองทั่วประเทศ ในการกวดขันดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่องการเรียน พฤติกรรมส่วนตัว การใช้เงิน การใช้โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต
ป้องกันไม่ใช้เป็นช่องทางในการเล่นการพนัน ส่วนในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ให้ถือเป็นนโยบายในการป้องกันและป้องปรามไม่ให้มีการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลหรือพนันอื่นใดในสถานศึกษา โดยจัดตั้งเครือข่ายดูแลพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก นอกจากนี้ ให้ครูฝ่ายปกครองติดตามพฤติกรรมของ และจัดทำรายชื่อ ประวัติเด็กกลุ่มเสี่ยงที่อาจชักชวนเพื่อนเล่นการพนัน โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งดูแลเด็ก เยาวชน รุ่นใหญ่ ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโดยตรง ให้กำชับสถานศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย กวดขันไม่ให้มีการซ่องสุมหรือมีการชักชวนกันเล่นการพนัน
สำหรับในระดับกระทรวงศึกษาธิการ จะประสานกับหน่วยงานหลัก ที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดูแลป้องกันปัญหาการเล่นการพนันทายผลฟุตบอล ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อประสานแผนและมาตรการร่วมกันในแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนในกรณีที่อาจจะนำไปสู่การเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก โดยตำรวจ มีหน้าที่โดยตรงในการดำเนินการตามกฎหมายการพนัน กระทรวงวัฒนธรรม ติดตามดูแลร้านเกมไม่ให้เป็นช่องทางการเล่นการพนัน และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดูแลเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆ ไม่ให้ชักชวนเด็กในสถานศึกษาไปเล่นการพนันทายผลฟุตบอล
         นายชินวรณ์ กล่าวด้วยว่า ต้องการให้ทั้ง 4 หน่วยงาน ร่วมกันประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้สังคมได้ตระหนักว่าการเล่นการพนันเป็นการสั่งสมพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ยังได้ตั้งศูนย์เสมารักษ์ รับแจ้งเบาะแส และร้องทุกข์ ที่ โทร. 0-2628-6184 และสายด่วน 1579

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง ยินดีต้อนรับ
นายสุรพล อ่ำจำปา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง

สถิติผู้เข้าชม

ข่าวไทยรัฐ

ผู้ติดตาม